Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


[strana 1/35]   >>   >>>|

Ohlášky na 34. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 21.11. do 28.11. 

Originál k tisku ... zde 
Kázání z nedělní mše ... zde
Neděle (21.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí :
             Mitrov 13:00 mše svatá 
             Moravec 15:00  pohřeb p.Adolf Zeman

Středa:
             Moravec 17:00 "červená středa"
             Srážek 18:00 mše svatá

Čtvrtek:
             Moravec 18:00 mše svatá za zdravotníky

Pátek:
             Horní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota:
             Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (28.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Příští neděli při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

COVID

Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

  

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.
 
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
 
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
 
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
 
+Jan Graubner, předseda ČBK

Synoda

Promluva papeže Františka při zahajovací bohoslužbě.

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula při bohoslužbě na zahájení
synodálního procesu v brněnské diecézi

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

Kontakt na koordinátory:

Strážek
Marie Kulková
728 269 024‬
marie.kulkova@centrum.cz

Moravec
Lenka Brožová
776 022 073‬
lenka.brozova@ssgak.cz

Bobrová
Pavel Pejchal
724 015 318
pavel.pejchal@gmail.com 

Zájemci o práci ve skupinkách - hlaste se prosím přímo koordinátorům ve své farnosti. Děkujeme.

Předpokládají se celkem 3 pracovní setkání, každé cca 1.5 hodiny. Velikost skupinek by měla být 5-8 lidí.

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Ohlášky na 33. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14.11. do 21.11. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde
Modlitba optinských starců zmíněná v kázání ... zde

Neděle (14.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

            Tuto neděli budo po mších svatých příležitost k nákupu knih        

Pondělí :
             Lusin dům 9:45 mše svatá 

Středa:
             Srážek 18:00 mše svatá

Čtvrtek:
             Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:
             Horní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota:
             Horní Bobrová 10:00 pohřeb p.Alois Štěrba
             Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (21.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Synoda

Promluva papeže Františka při zahajovací bohoslužbě.

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula při bohoslužbě na zahájení
synodálního procesu v brněnské diecézi

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

Případné dotazy nebo přihlášení se k účasti v pracovní skupině u: Pavel Pejchal (pavel.pejchalZAVINACgmail.com; 724 015 318)

V neděli 21.listopadu bude po mši svaté krátké setkání zájemců o účast v pracovní skupině zpracovávající některé z vybraných témat. Předpokládají se celkem 3 pracovní setkání, každé cca 1.5 hodiny. Velikost skupinek by měla být 5-8 lidí.

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Ohlášky na 32. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 7.11. do 14.11. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde

Neděle (7.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá... od 10:30 do 12:00 možnost zpovědi u P.Palečka
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí :
             Mitrov 9:45 mše svatá 

Středa:
             Horní Bobrová 15:00 pohřeb p.Otakara Sedláka
             Srážek 18:00 mše svatá

Čtvrtek:
             Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:
             Horní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota:
             Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (14.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

             Tuto neděli budo po mších svatých příležitost k nákupu knih        

 

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Ohlášky na 31. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 31.10. do 7.11. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde

Neděle (31.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí (1.11.):
             Strážek  16:30 mše svatá 
             Horní Bobrová 16:30 mše svatá
             Moravec  18:00 mše svatá + modlitba na hřbitově

Úterý (2.11.):
             Moravec  18:00 mše svatá
             Horní Bobrová 18:00 mše svatá + modlitba na hřbitově

Středa (3.11.):
             Dolní Bobrová 16:30 mše svatá (P.Paleček bude zpovídat přede mší a chvíli po mši)
             Srážek 18:00 mše svatá + modlitba na hřbitově

Čtvrtek (4.11.):
             Strážek  16:30 mše svatá
             Moravec 18:00 mše svatá

Pátek (5.11.):
             Strážek  18:00 mše svatá
             Dolní Bobrová 18:00 mše svatá + modlitba na hřbitově

Sobota (6.11.):
             Horní Bobrová 9:00 mše svatá  (P.Paleček bude zpovídat chvíli přede mší a pak po mši)
             Bobrůvka 18:00 mše svatá + modlitba na hřbitově

Neděle (7.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá... od 10:30 do 12:00 možnost zpovědi u P.Palečka
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Ve čtvrtek od 10:00 bud navštěvovat nemocné v Bobrůvce a Pikárci.
   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Ohlášky na 30. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 24.10. do 31.10. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde

Neděle (24.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí:  Mitrov 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 14:00 pohřeb p.Milana Sýkory
              Strážek 18:00 mše svatá + zpovídání

Čtvtek:  Moravec 8:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá + zpovídání

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá + zpovídání

Neděle (31.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 29. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 17.10. do 24.10. 

Originál k tisku ... zde 
Kázání z nedělní mše ... zde

Neděle (17.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí:  Luisin dům 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (24.10.): misijní neděle
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Přípravu ke svátosti biřmování odkládáme na podzim 2022.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Výuka náboženství pro 2. stupeň

Vážení rodiče!
Základní škola Bobrová nabízí dětem výuku náboženství.
Náplň jednotlivých hodin: Modlitba – teorie a praxe, příběhy Starého a Nového zákona – Bible, postavy našich národních světců, seznámení s Katechismem, základy Etiky. 
Výuka bude probíhat ve středu – pro 6. - 9. třídu třídu  ve 14:45 – 15:30 na ZŠ Bobrová
Přihláška ... zde

Misijní neděle

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K 95. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 24. ŘÍJNA 2021

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021

Pozvání k synodálnímu procesu

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu
přečtěte v neděli 10. října 2021

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 28. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10. do 17.10. 

Originál k tisku ... zde 
Kázání z nedělní mše ... zde  

Neděle (10.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

             Bobrová 19:00 Pocta sv. Janu Nepomuckému - viz níže

Pondělí:  Mitrov 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (17.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Přípravu ke svátosti biřmování odkládáme na podzim 2022.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Pozvání k synodálnímu procesu

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu
přečtěte v neděli 10. října 2021

Pocta sv. Janu Nepomuckému

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Bobrové
10.10.2021 v 19 hod v kostele sv. Petra a Pavla
v podání Horácké muziky a jejich hostů

Pocta sv. Janu Nepomuckému je komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby, kde Horácká muzika čerpá z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. V průvodním slově uslyšíte i úryvky z barokních kázání z dob největší slávy žďárského cisterciáckého kláštera. Jako hosty přizvali sólové zpěváky, hobojistu, klarinetistu (oba též flétny), mistra slova a pěvecký sbor folklorního souboru Kamínek. Tento program již zazněl na místech, kde zanechal stopu geniální Santini - na Zelené Hoře, ve žďárské Bazilice Minor a v klášteře Benediktinek na Bílé Hoře - nyní je
na řadě kostel v Bobrové. Je to POCTA, tak je to VELKÉ...
Těšíme se na Vás!

Za pořadatele Farnost Bobrová a Horácká Muzika

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 27. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3.10. do 10.10. 

Originál k tisku ... zde
Neděle (3.10.):

             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Podolí    14:00 poutní mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí:  Luisin dům 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (10.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

             Bobrová 19:00 Pocta sv. Janu Nepomuckému - viz níže

   * Plánujeme přípravu ke svátosti biřmování. Kdo máte zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se mi, nejpozději v neděli 3. října.

   * Ve čtvrtek po 10:00 budu navštěvovat nemocné v Bobrůvce a Pikárci.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Pocta sv. Janu Nepomuckému

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Bobrové
10.10.2021 v 19 hod v kostele sv. Petra a Pavla
v podání Horácké muziky a jejich hostů

Pocta sv. Janu Nepomuckému je komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby, kde Horácká muzika čerpá z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. V průvodním slově uslyšíte i úryvky z barokních kázání z dob největší slávy žďárského cisterciáckého kláštera. Jako hosty přizvali sólové zpěváky, hobojistu, klarinetistu (oba též flétny), mistra slova a pěvecký sbor folklorního souboru Kamínek. Tento program již zazněl na místech, kde zanechal stopu geniální Santini - na Zelené Hoře, ve žďárské Bazilice Minor a v klášteře Benediktinek na Bílé Hoře - nyní je
na řadě kostel v Bobrové. Je to POCTA, tak je to VELKÉ...
Těšíme se na Vás!

Za pořadatele Farnost Bobrová a Horácká Muzika

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 26. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9. do 3.10. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde  

Neděle (26.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

Pondělí:  Mitrov    9:45 mše svatá

28.9. ÚterýMoravec 9:00 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá
(první pátek – po mši bude dle potřeby – minimálně do 19:00 – v zákristii prostor ke zpovědi)

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (3.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Podolí    14:00 poutní mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Plánujeme přípravu ke svátosti biřmování. Kdo máte zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se mi, nejpozději v neděli 3. října.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 24. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9. do 19.9. 

Originál k tisku ... zde

Neděle (12.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 poutní mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

Úterý:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (19.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele

   * Prosím, pohřby domlouvejte tento týden s P. Jiřím Palečkem (736 529 399)
a nezapomeňte kontaktovat také kostelníka a varhaníka. Děkuji.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 23. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 5.9. do 12.9. 

Originál k tisku ... zde

Kázání z neděle ... zde

Neděle (5.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

             Bobrová  14:30 Farní odpoledne

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (12.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 poutní mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

   * Prosím, pohřby domlouvejte tento týden s P. Jiřím Palečkem (736 529 399)
a nezapomeňte kontaktovat také kostelníka a varhaníka. Děkuji.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 22. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8. do 5.9. 

Originál k tisku ... zde 

Kázání z neděle ... zde 

Neděle (29.8.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele

Pondělí: Mitrov 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá
               (první pátek – od 17:30 a pak do 19:00 bude v zákristii prostor ke zpovědi)

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (5.9.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

             Bobrová  14:30 Farní odpoledne

   * Ve středu 1. září od 10:00 budu navštěvovat nemocné v Bobrůvce a Pikárci.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 21. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 22.8. do 29.8. 

Originál k tisku ... zde

Kázání z poutní mše sv. ... zde

Neděle (22.8.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Bobrůvka 9:30 poutní mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele

Pondělí: Luisin dům 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (29.8.):

             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele


   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 2 metry – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 20. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 15.8. do 22.8. 

Originál k tisku ... zde

Neděle (15.8.):
             Strážek   8:00 poutní mše svatá 
             Moravec  9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele

Pondělí: Mitrov  9:30 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Neděle (22.8.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Bobrůvka 9:30 poutní mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele


   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 2 metry – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Ohlášky na 19. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 8.8. do 15.8. 

Originál k tisku ... zde

Neděle (8.8.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec  9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota:    Radešín 17:00 poutní mše svatá

Neděle (15.8.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec  9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 prostor pro zpověď či rozhovor v zákristii 
                                                   možnost tiché adorace v kostele


   * Na případnou domluvu pohřbu kontaktujte P.Jiřího Palečka (736 529 399)!

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 2 metry – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti způsobeném absencí sbírek při mších, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního
daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR