Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


[strana 1/29]   >>   >>>|

Ohlášky z Květné neděle

--- V Bobrové v kostele je dnes (neděle) odemčený hlavní vchod a před mříží je k dispozici menší množství kočiček na rozebrání. Kočičiky byly posvěceny p.Michaelem dnes dopoledne při mši svaté za naše farnosti.
Podobně je malé množství těchto kočiček na rozebrání v kapličce v Dlouhém

--- Další možné inspirace jako prožívat Svatý týden:

   * nabídka Komunity Blahoslavenství sdílet Svatý týden s komunitou - naleznete zde inspiraci pro osobní i rodinnou cestu od Květné neděle po Vzkříšení (a nechybí ani receptář na charoset či macesy)

   * nabídka karmelitánské Fortny Velikonoce 2020 tady a teď s inspiracemi pro každý den Svatého týdne a příležitostí osobního či rodinného rituálu

 

Ohlášky z 5. neděle postní

 

Na úvodní stranu přidán tento rozcestník k různým on-line zdrojům podporujícím duchovní život v době karantény.

Níže jsou uvedeny texty přesunuté z úvodní strany:

Lidé, na jejichž úmysl měla být sloužena mše svatá, se mohou v případě zájmu telefonicky spojit s P. Michaelem Mackem a informovat se, kdy, v který čas bude slouženo, aby se mohli modlitbou připojit v rodinném kruhu.

Tel.: 608 274 276

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužběV tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milé sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

                                                                     Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s epidemií onemocněním COVID-19

Ilustrace

11.3.2020 - 20.3.2020

Originál dokumentu zde

Vzhledem k tomu, že ve velkých a živých farnostech brněnské diecéze , kde se účastní nedělních bohoslužeb až několik set věřících, je obtížné zajistit nařízený počet 100 osob, uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ze dne 11. 3. 2020:

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob a v návaznosti na ně na výzvu ČBK v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze po dobu trvání mimořádných opatření dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Ježíše Krista je možné v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

Kněží jsou povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob. (Ve farnosti je možné využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například přenos mše prostřednictvím webkamery.)

  • Starší a nemocní se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
  • Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
  • Je třeba dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
  • Doporučuje se dle možnosti umístiti dezinfekční gely ke vstupu do kostela a vybídnout věřící k jejich užívání.
  • Svaté přijímání mají kněží podávat jen na ruku.
  • Obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán.

INFORMACE Z RÁDIA PROGLAS:

Milí přátelé.

V době mimořádných opatření kvůli koronaviru chce být Proglas nablízku všem posluchačům a přinášet jim informace, které mají dopad na jejich život. Nabízíme prostor v našem vysílání z regionů (ve všedních dnech od 7.15 do 7.45 a od 14.30 do 15 hodin, v sobotu od 9 do 10.30) pro oznámení změn, které se týkají nedělních bohoslužeb. Můžete využít tuto adresu (korona@proglas.cz), uvítáme, když součástí zprávy bude případný odkaz na webové stránky vaší farnosti, abychom mohli informaci pokládat za ověřenou. Sdělení zpracuje naše zpravodajská redakce a odvysíláme ho v uvedených časech.

Zároveň chceme informovat, že rozšiřujeme nabídku přenosů nedělních mší svatých - vedle obvyklého času od 9 hodin budeme vysílat také mši svatou od 19.30, a to každou neděli od 15. března do odvolání. Čeští a moravští biskupové ve svém prohlášení k situaci kolem koronaviru uvedli: "Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně."

Pokojný čas přeje

Slávka Habáňová

Ohlášky z 4. neděle postní

Vážení farníci,

vzhledem ke stále se rozšiřuící epidemii se situace s bohoslužbami nemění. Mše svaté lze sledovat v televizi, rozhlase nebo na internetu. Například:

  • TV Noe - 7:00 z Vatikánu; 12:05 ze studia Telepace; 
  • Rádio Proglas - ve všední dny v 18:00; v neděli v 9:00 a 19:30

 

Ohlášky z 2. neděle postní

--- Všechny mše svaté jsou až do odvolání zrušeny - viz titulní strana

Ohlášky z 1. neděle postní

--- ve středu náboženství pro starší děti nebude  

--- v pátek bude mše sv. v 18:00
     od 17:15 bude příležitost ke svátosti smíření

--- Zveme všechny - malé i velké na tvořivé dílničky na faru v sobotu 7. 3. Budeme
vyrábět jarní dekorace, andílky, růžence z dřevěných korálek. Výrobky budou
nabídnuty k prodeji v kostele o 14 dní později, výtěžek bude poskytnut pro potřeby dětí Mary's Meals. 

--- v neděli bude mše sv. v 11:00

--- v neděli bude ve 14:30 křížová cesta - povedou ji senioři z klubu KLAS

--- Postní aktivita 2020
Letošní postní aktivita je nabídkou nejen po děti, ale i pro mládež a dospělé. Tématem je osmero blahoslavenství. 
V kostele pod postní nástěnkou si můžete každý týden vyzvednout knížečku s tématem pro daný týden. Na nástěnku si můžete připevnit "svoji" postavičku jako symbol naslouchání Ježíši na hoře.
Téma 1. týdne: Tvoříme pokoj mezi lidmi 

Ohlášky z 7. neděle v mezidobí

--- na popeleční středu bude mše sv. v 18:30
    - mše sv. na Moravci: 17:00
    - mše sv. ve Stražku: 18:00

--- v pátek bude mše sv. v 18:00

--- v neděli bude mše sv. v 11:00

--- v neděli bude ve 14:30 křížová cesta

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

--- ve středu 19.2. nebude náboženství pro 2. stupeň

--- pátek 21.2. mše sv. v 18:00

--- sobota 22.2. v 19:00 bude v kostele na Horní Bobrové - Večer chval

--- neděle 23.2. mše sv. v 11:00. Sbírka při mše svaté bude tzv. Svatopetrský haléř. Ta je určená pro pomoc celosvětové církvi a podporu nejpotřebnějších lidí.

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

--- pátek 14.2. mše sv. v 18:00

--- neděle 16.2. mše sv. v 11:00

Ohlášky z 4.neděle v mezidobí

--- pátek 7.2. mše sv. v 18:00
     od 17:00 bude příležitost ke svátosti smíření

--- neděle 9.2. mše sv. v 11:00

--- v pátek 7.2. v 19:00 bude v zasedací místnosti obecního úřadu městyse Bobrová další přednáška Kavárny Bobrová - tentokrát přijede Martin Mejstřík s tématem: "listopad 1989 30 let poté ..."

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

--- pátek 24.1. mše sv. v 18:00

--- neděle 26.1. mše sv. v 11:00 Slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnic)
    Na začátku mše se budou svítit svíce - kdo chce, může si je přinést. 

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

--- pátek 24.1. mše sv. v 18:00

--- neděle 26.1. mše sv. v 11:00

--- v neděli 26.1. v 15:00 bude v zasedací místnosti obecního úřadu městyse Bobrová další přednáška Kavárny Bobrová - Historie a vývoj horáckého kroje v průběhu času

Ohlášky ze Křtu Páně

--- pátek 17.1. mše sv. v 18:00

--- sobota 18.1. v 19:00 Večer chval

--- neděle 19.1. mše sv. v 11:00

--- výtěžek z koncertu u příležitosti výročí sjednocení Horní a Dolní Bobrové byl 10305,- a celý byl věnován na potřebu kostela a farnosti. Všem účinkujícím děkujeme.

--- neděle 12.1.  v 18:00 v kostele na Moravci bude sraz mužů, kteří se rozhodli účastnit cuchovního cvičení Exodus 90

Ohlášky ze Slavnosti Zjevení Páně

--- v neděli 5.1. v 16:00 se u příležitosti výročí sjednocení Horní a Dolní Bobrové bude konat koncert v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové.
účinkují:           Zdeňka Němcová – soprán
                        Ondřej Horňas - varhany
spoluúčinkují:  Jana Pazourková – housle
                        Marie Německá – zpěv

--- ve středu 8.1. nebude náboženství pro starší děti

--- v pátek 10.1. bude mše sv. již v 17:00 hodin

--- v pátek 10.1. bude v 19:30 v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové
koncert Missa pastoralis boemica "Čuj, Miko, čuj!" 
účinkují:  mužský pěvecký sbor Novocantus 
               orchestr Corpora Fidium Intenta
               soprán: Zuzana Černá
               alt: Barbora Garzinová
               bas: Jiří Miroslav Procházka
               dirigent: František Ostrý

--- v neděli 12.1. bude mše sv. v 11:00

Ohlášky ze Svátku Svaté rodiny

--- pondělí 30.12. ... pohřeb paní Klimešové ve 14:00 na Horní Bobrové

--- úterý 31.12. ... mše sv. v 18:00 na Horní Bobrové
                             mše sv. v 16:30 na Moravci

--- středa 1.1. ... mše sv. v 11:00 na Horní Bobrové

--- pátek 3.1. ... mše sv. nebude

--- neděle 5.1. slavnost Zjevení Páně .... mše sv. v 11:00 na Horní Bobrové. Při mši sv. bude možno žehnat zlaté předměty.

--- V neděli 5. ledna, v 16:00 se u příležitosti výročí sjednocení Horní a Dolní Bobrové bude konat koncert v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové.
účinkují:           Zdeňka Němcová – soprán
                        Ondřej Horňas - varhany
spoluúčinkují:  Jana Pazourková – housle
                        Marie Německá – zpěv

--- V neděli 29.prosince v 18:00 se v chrámu sv. Václava ve Zvoli koná Vánoční koncert Chrámového sboru sv. Václava ve Zvoli 

Ohlášky z 4. neděle adventní

--- Štědrý den mše sv.
   - Strážek: 19:00
   - Moravec: 21:00
   - Bobová: 22:30

--- Středa  - Slavnost Narození Páně: mše sv. v Bobrové v 11:00

--- Čtvrtek - Svátek Sv. Štěpána: mše sv. v Bobrové v 11:00

--- Pátek: mše sv. v Bobrové nebude

--- Sobota: mše sv. v Bobrůvce nebude

--- Neděle - Svátek Sv. rodiny: mše sv. v Bobrové v 11:00

--- Organizátoři Tří králové sbírky v Bobrové prosí děti o nabídnutí spolupráce - hlaste se prosím paní Janě Korábkové

--- V neděli 5. ledna, v 16:00 se u příležitosti výročí sjednocení Horní a Dolní Bobrové bude konat koncert v kostele sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR