Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


Ohlášky z 3. neděle velikonoční

Ohlášky 3. velikonoční neděle

Milí farníci,

jak víte, opatření vlády v čase šíření koronaviru se postupně uvolňují a s tím nastává postupný návrat k původnímu režimu. Představitelé církví jednali s vládou ČR o znovuobnovení bohoslužeb. Na jednání 17. 4 . 2020 bylo dohodnuto: Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. Do té doby stále platí dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě.

V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny). Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí. Předsíně kostelů mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu… https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb

Od středy 29.4.2020 budou v našich farnostech znovu slouženy veřejné bohoslužby.

Prozatím se mše svaté zúčastní POUZE asistence (varhaník, kostelník, …) rodina, na jejíž úmysl bude mše svatá sloužena.

Prosím Vás, kdo jste zadávali úmysl mše svaté, dejte vědět o. Michaelovi, zda přijdete.

Další zájemci o účast se, prosím, ozvěte také o. Michaelovi (608 274 276).

Prosím o dodržení následujících pravidel:

  • Přítomno bude maximálně 15 osob (včetně kněze, kostelníka a varhaníka), zatím bez účasti ministrantů.
  • V kostele prosím dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny).
  • U vchodu bude připravená dezinfekce rukou. Účastníci si před vstupem do kostela vydesinfikují ruce!
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Křty budou v tomto čase udělovány jednotlivě od 27. 4. Maximálně 15 osob účastných obřadu, od 11. 5. maximálně 30 osob…. 

Pro křest je třeba domluva o termínu a počtu účastníků. Více informací na základě osobní domluvy s farářem.

Svatby V následujícím týdnu je možné kontaktovat kněze a dohodnout další setkání přípravy na svatbu. 

Pohřby jsou i nadále ve standartním režimu se zachováním hygienických opatření.

Děkuji za Vaši trpělivost i modlitby v tomto období.

S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi o. Michael 

 

Pořad bohoslužeb v týdnu od 27.4 do 3.5.:

Středa  Strážek 18:00 mše sv.

Čtvrtek  Moravec 18:00 mše sv.

Pátek Bobrová 9:00 Slavnost sv. Josefa-dělníka (Státní svátek)
                         10:00 – 11:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Sobota Bobrůvka 18:00 mše sv.

4. neděle velikonoční - Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Strážek  8:00 mše sv.

Moravec  9:30  mše sv.

Bobrová 11:00 mše sv. 

Moravec 14:00 – 16:00 svátost smíření, adorace s výstavem NSO a možnost sv. přijímání

Zobrazit všechny aktuality.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR