Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


Ohlášky z 6. neděle velikonoční

Pořad bohoslužeb v týdnu od 18.5 do 24.5.

(originál k tisku zde)

Stále platí omezení maximálního povoleného počtu osob na bohoslužbách (300) – ale nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření a dodržování 2m odstupu – což v praxi znamená, že v našich kostelích se nás vejde méně .

Prosím o dodržení následujících pravidel:

  • Vás starší a nemocné, prosím, abyste byli ještě opatrní a svou účast na nedělních bohoslužbách zatím odložili. Nadále platí dispenz od účasti na nedělní mši.

  • U vchodu bude připravená dezinfekce rukou. Před vstupem do kostela si vydesinfikujte ruce.

  • V kostele prosím dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné domácnosti).

  • Obsazujte jen každou druhou lavici a snažte se ji zaplnit členy jedné rodiny.

  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.

  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.

  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Středa Strážek 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:30

Čtvrtek Moravec 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:30

Pátek Bobrová 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:30

Sobota Bobrůvka 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:00

Neděle Strážek 8:00 mše sv.
             Moravec 9:30 mše sv.
             Bobrová 11:00 mše sv.

Po každé mši (mimo neděle) bude hodinu příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

Pravidla přistupování ke svátosti smíření: Pro dodržení hygienického odstupu je třeba zpovídat v kostele – v otevřeném prostoru. Z tohoto důvodu je nutné na svátost smíření čekat venku před kostelem.

V Bobrové je přede mší příležitost ke společné modltibě růžence. To jest v pátek od 17:30 a v neděli od 10:30.

 

Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti způsobeném absencí sbírek při mších, prosíme - ty, pro které je to možné - o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.

Číslo účtu/kód banky:

farnost Moravec: 1623550329/0800

farnost Strážek: 1623548309/0800

farnost Bobrová: 1623725379/0800

 

Ve farnosti Moravec je finanční situace zkomplikovaná probíhající kůrovcovou kalamitou ve farních lesích. Zpracovávání napadeného dřeva je finančně náročné a platby za vytěžené dřevo teprve přijdou. Z tohoto důvodu bychom prosili o větší příspěvek. Aktuálně schází zhruba 100 tisíc korun na pokrytí již vydaných faktur.

 

Jsme vděční za každou formu podpory našich farností.

 

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi

 

+ o. Michael – 608 274 276

 

 

Více informací na stránkách farnosti: www.farnostbobrova.cz

Zobrazit všechny aktuality.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR