Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


Ohlášky ze Seslání Ducha sv.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. do 7. června

(originál k tisku zde)

Stále platí omezení maximálního povoleného počtu osob na bohoslužbách (300 lidí) – ale nadále zůstávají v platnosti hygienická opatření a dodržování 2m odstupu – což v praxi znamená, že v našich kostelích se nás vejde méně .

Prosím o dodržení následujících pravidel:

   * Vás starší a nemocné, prosím, abyste byli ještě opatrní a svou účast na  nedělních bohoslužbách zatím odložili. Nadále platí dispenz od účasti na nedělní mši.
  * U vchodu bude připravená dezinfekce rukou. Před vstupem do kostela si vydesinfikujte ruce.
  * V kostele prosím dodržujte minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné domácnosti).
   * Obsazujte jen každou druhou lavici a snažte se ji zaplnit členy jedné rodiny.
   * Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
   * Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
  * Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.

Po každé mši (mimo neděle) bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.
Pro dodržení hygienického odstupu je třeba zpovídat v kostele – v otevřeném prostoru.

Středa Strážek 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:00

Čtvrtek Moravec 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:00

Pátek Bobrová 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:00

Sobota Bobrůvka 18:00 mše svatá,
             svátost smíření od 18:30 do 19:00

Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
             Strážek 8:00 mše sv.
             Moravec 9:30 mše sv.
             Bobrová 11:00 mše sv.

   * V Bobrové budou páteční mše svaté od června slouženy v kostele sv. Markéty
na Dolní Bobrové.
   * V Bobrové je přede mší příležitost ke společné modlitbě růžence – v pátek od
17:30 a v neděli od 10:30.
   * Návštěvy nemocných – kdo máte zájem o návštěvu a možnost svaté zpovědi,
svatého přijímání nebo svátosti nemocných, zavolejte mi, rád vás navštívím.
   * Vzhledem k opakovaným dotazům zda byly odsloužené mše svaté, které jste měli mít v době, kdy se bohoslužby nekonaly veřejně, vás chci ujistit, že všechny mše svaté na vaše úmysly byly v pořádku odslouženy.

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi

+ o. Michael – 608 274 276

Aktuální informace na stránkách farnosti: www.farnostbobrova.cz


Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti způsobeném absencí sbírek při mších, prosíme - ty, pro které je to možné - o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.

Číslo účtu/kód banky:
farnost Moravec: 1623550329/0800
farnost Strážek: 1623548309/0800
farnost Bobrová: 1623725379/0800

Ve farnosti Moravec je finanční situace zkomplikovaná probíhající kůrovcovou kalamitou ve farních lesích. Zpracovávání napadeného dřeva je finančně náročné a platby za vytěžené dřevo teprve přijdou. Z tohoto důvodu bychom prosili o větší příspěvek. Aktuálně schází zhruba 100 tisíc korun na pokrytí již vydaných faktur.

Jsme vděční za každou formu podpory našich farností.

Zobrazit všechny aktuality.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR