Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


Ohlášky na 27. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 3.10. do 10.10. 

Originál k tisku ... zde
Neděle (3.10.):

             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Podolí    14:00 poutní mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

Pondělí:  Luisin dům 9:45 mše svatá

Středa:  Strážek 18:00 mše svatá

Čtvtek:  Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:    Dolní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota: Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (10.10.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

             Bobrová 19:00 Pocta sv. Janu Nepomuckému - viz níže

   * Plánujeme přípravu ke svátosti biřmování. Kdo máte zájem přijmout svátost biřmování, přihlaste se mi, nejpozději v neděli 3. října.

   * Ve čtvrtek po 10:00 budu navštěvovat nemocné v Bobrůvce a Pikárci.

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Pocta sv. Janu Nepomuckému

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Bobrové
10.10.2021 v 19 hod v kostele sv. Petra a Pavla
v podání Horácké muziky a jejich hostů

Pocta sv. Janu Nepomuckému je komponovaný pořad duchovní i lidové tvorby, kde Horácká muzika čerpá z historických poutních kancionálů, sbírek lidových písní Horácka a instrumentální barokní tvorby Adama Michny z Otradovic. V průvodním slově uslyšíte i úryvky z barokních kázání z dob největší slávy žďárského cisterciáckého kláštera. Jako hosty přizvali sólové zpěváky, hobojistu, klarinetistu (oba též flétny), mistra slova a pěvecký sbor folklorního souboru Kamínek. Tento program již zazněl na místech, kde zanechal stopu geniální Santini - na Zelené Hoře, ve žďárské Bazilice Minor a v klášteře Benediktinek na Bílé Hoře - nyní je
na řadě kostel v Bobrové. Je to POCTA, tak je to VELKÉ...
Těšíme se na Vás!

Za pořadatele Farnost Bobrová a Horácká Muzika

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Nebojte se mi kdykoliv ozvat s vašimi přáními či starostmi.
S láskou Vám žehná a modlí se s Vámi
+ o. Michael – 608 274 276

Zobrazit všechny aktuality.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR