Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

AKTUALITY


Ohlášky na 33. týden v mezidobí

Pořad bohoslužeb v týdnu od 14.11. do 21.11. 

Originál k tisku ... zde
Kázání z nedělní mše ... zde
Modlitba optinských starců zmíněná v kázání ... zde

Neděle (14.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

            Tuto neděli budo po mších svatých příležitost k nákupu knih        

Pondělí :
             Lusin dům 9:45 mše svatá 

Středa:
             Srážek 18:00 mše svatá

Čtvrtek:
             Moravec 18:00 mše svatá

Pátek:
             Horní Bobrová 18:00 mše svatá

Sobota:
             Horní Bobrová 10:00 pohřeb p.Alois Štěrba
             Bobrůvka 18:00 mše svatá

Neděle (21.11.):
             Strážek   8:00 mše svatá 
             Moravec 9:30 mše svatá
             Bobrová  11:00 mše svatá
             Moravec  18:00 - 19:00 v zákristii prostor pro zpověď či rozhovor
                                                   a možnost tiché adorace v kostele

   * Po mši svaté je také možnost přistoupit (v zákristii) ke svátosti smíření.
   * Každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest
   * Ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy alespoň 1,5 metru – s výjimkou členů domácnosti.
   * Účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce.
   * Zdržíme se: používání svěcené vody, podávání rukou při pozdravení pokoje

Synoda

Promluva papeže Františka při zahajovací bohoslužbě.

Slovo otce biskupa Pavla Konzbula při bohoslužbě na zahájení
synodálního procesu v brněnské diecézi

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinkách

Případné dotazy nebo přihlášení se k účasti v pracovní skupině u: Pavel Pejchal (pavel.pejchalZAVINACgmail.com; 724 015 318)

V neděli 21.listopadu bude po mši svaté krátké setkání zájemců o účast v pracovní skupině zpracovávající některé z vybraných témat. Předpokládají se celkem 3 pracovní setkání, každé cca 1.5 hodiny. Velikost skupinek by měla být 5-8 lidí.

Různé

*  Vzhledem k částečnému výpadku příjmu farnosti, prosíme – ty, pro které je to možné – o zaslání přiměřeného finančního daru na běžný provoz farnosti.
Číslo účtu/kód banky:
   farnost Moravec: 1623550329/0800
   farnost Bobrová: 1623725379/0800
   farnost Strážek: 1623548309/0800
Jsme vděčni za každou formu podpory našich farností

Zobrazit všechny aktuality.

Náhodná fotografie
Počasí na Vysočině
Počasí v ČR