Římskokatolická farnost Bobrová

Statistiky návštěvnosti
TOPlist
Vstup do administrace
login:
heslo:

NÁBOŽENSTVÍ

1. sv. přijímání 2010/2011

--- Pravidelná výuka v náboženství již začala

--- Doplňkový (nepovinný) program byl zahájen setkáním s rodiči na faře. Pravidelné scházení s dětmi začne po novém roce. Termíny včas oznámíme.

 

Dopis rodičům k 1.sv. přijímání 2009/2010

 

 

 

            Milí rodiče,
srdečně vás zdravím a dovoluji si vás oslovit tímto dopisem. Společně s vámi se raduji z vašeho dítěte, které již dosáhlo školního věku a jehož prvořadým úkolem je vzdělávání se, stejně jako jeho lidská a duchovní formace, ve které zastáváte nezastupitelnou úlohu.
Přijetím křtu svatého jste svému dítěti umožnili náležet do velké rodiny Božích dětí – církve. S vaší pomocí má dítě na této cestě vstříc Pánu udělat další krok. Bůh nám v důležitých chvílích našeho života nabízí viditelnou pomoc ve svých svátostech; tím, že je s námi a že nám pomáhá. Vaše dítě svým věkem dospělo ke dvěma z nich: čeká je první přijetí svátosti smíření a svátosti Eucharistie, tolik důležitých svátostí pro katolického křesťana, které nás provázejí po celý čas života.
Každé přijetí svátostí vyžaduje náležitou přípravu, která zároveň náš vztah k Trojjedinému Bohu prohlubuje a zdokonaluje. Vzdálenější přípravu na tyto svátosti jsme s dětmi zahájili již na podzim loňského roku v hodinách náboženství, které vaše dítě navštěvuje. Bližší přípravu chceme zahájit na počátku měsíce února 2010. Celkem se jedná o sedm společných setkání v kostele či na farní budově v Bobrové. Tímto vás žádám o spolupráci a rovněž jako duchovní správce farnosti nabízím pomoc při uskutečňování závazků vyplývajících ze křtu svatého.
Slavnost prvního svatého přijímání vašeho dítěte je naplánována na neděli 30. května 2010 o slavnosti Nejsvětější Trojice v kostele sv. Petra a Pavla v Bobrové.
 
První společné setkání je určeno pouze vám rodičům, dovoluji si vás tedy pozvat v pátek 5.února 2010 v 18.30 hodin na faru v Bobrové.
 
Následující společná setkání budou pravděpodobně probíhat v tyto termíny:
 
pátek 19.února 2010   Rodiče i děti   16:30 v kostele
pátek 12.března 2010 Rodiče i děti   18:15 na faře
sobota 10.dubna 2010 Pouze děti     10:00 na faře
pátek 30.dubna 2010    Pouze děti    16:00 na faře
pátek 14.května 2010   Pouze děti    17:00 na faře
pátek 28.května 2010   Rodiče i děti  16:00 v kostele ... svátost smíření
 
Na setkání s vámi a vašimi dětmi se těší
 
 
                                                       P. Pavel Römer
                                      administrátor farnosti Bobrová
 

 

Počasí v ČR